Vereniging Vlaamse Jeugddiensten

Trajectomschrijving: x-anders begeleidt de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten in een traject richting vernieuwde interne communicatie en geoptimaliseerde structuur.

Vvj Vzw informeert en ondersteunt als ledenorganisatie Vlaamse steden en gemeenten bij het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Vanuit haar expertise en nabijheid bij het lokale jeugdbeleid levert de organisatie constructieve bijdragen aan de verschillende overheden bij het maken van beleidskeuzes. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, lokale en provinciale besturen en jeugdraden met ondermeer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

“Wij zochten voor de begeleiding van ons team iemand die open en vanuit de individuele beleving van de medewerkers kon vertrekken. Vanuit De Ambrassade fluisterden ze ons “Iris” in. En met haar zat dit inderdaad meteen goed. Ze luistert en stelt (kritische) vragen en neemt nadien op wat groepsbreed relevant is. ” – Kai Van Nieuwenhove, Directeur (22/08/2015).

 

 

Share

© 2013 x-anders
website miene.be

Naar boven