referenties

VIND MIJ

aanbevelingen klanten

STEUNPUNT TEWERKSTELLING
(langdurig traject, lopend)
De energie die Iris geeft, ondanks haar zeer beheerste houding, is onbetaalbaar. Ze legt de vinger op de juiste wonde, strooit zout indien het moet of legt een weldoend verbandje indien het mag. Ze werkt zich op bijzonder korte tijd heel sterk in. Ze wint het vertrouwen van de medewerkers op alle gebied en handelt betrouwbaar maar kordaat. Haar als back-up hebben, van buiten de organisatie, schenkt me bijzonder veel kracht om aan de slag te gaan met wat mijn organisatie en medewerkers nodig hebben. Je kan je laven aan haar inspirerende inzichten. Ze leidt je langs nieuwe wegen, maar volgt ook jouw redenering en maakt zich die zeer snel eigen, waarna ze je haar kritische reflectie over deze gedachtegang voorlegt. Samenwerken met Iris is een absoluut unieke ervaring, die mij op een hoger niveau doet functioneren.
(Maarten Perpet, algemeen coördinator, 19 mei 2014)

JEUGD EN POËZIE
(langdurig traject, lopend)
Ik ben coördinator bij Jeugd en Poëzie met al mijn enthousiasme. Ik volg hierbij mijn buikgevoel en mensenkennis. Verslind artikels en boeken over management en filter daaruit mijn eigen stijl en visie. Dankzij de begeleiding op maat van Iris ben ik in korte tijd nog meer gegroeid als coördinator. Coördinator zijn, is voor mij een zoektocht naar leiden, begeleiden en het beste in je medewerkers naar boven halen. Het is een verhaal van vertrouwen, verantwoordelijkheid delen en mensen kansen geven om verder te evolueren. Maar het is ook zoeken naar de juiste balans tussen werk en privé, in vasthouden en loslaten. Iris luisterde oprecht naar mijn bedenkingen en stelde rake vragen die soms bleven narimpelen en dagen later hun effect lieten zien. Ik kreeg een mix aangeboden van reflectie, creatieve ideeën en positieve bevestiging. Ze gaf me extra vertrouwen in mijn eigen leidinggevende stijl, waardoor ik nu nog steviger in mijn schoenen sta.
(Flore Keersmaeckers, coördinator, 16 mei 2014)

DE AMBRASSADE
(van éénmalig naar langdurig traject, lopend)
We kozen voor x-anders nadat we vanuit enkele organisaties uit het jeugdwerk lovende en inspirerende verhalen hadden gehoord. Aanleiding was een nood rond leiderschapsstrategie in onze jonge organisatie, die na een recente fusie nog in volle verandering is.
Concreet namen we contact op met Iris om onze directieploeg van vier personen een dag te begeleiden rond leiderschap. We bezorgden Iris enkele vragen en achtergronddocumenten die onze leervragen verduidelijkten.
– Hoe als groep, als directieploeg onze missie, de uitgangspunten van onze organisatie vertalen naar de dagdagelijkse praktijk als leidinggevende?
– Hoe ziet ieder van ons dat?
– Hoe kunnen we elkaar hierbij versterken?
– Hoe kan onze werking als dagelijkse leiding hierop afgestemd worden (naar ondersteuning personeel, naar manier van overleg en afstemming, naar interne communicatie, etc.)?
– Vertaling van onze missie en strategische doelstellingen naar onze leiderschapsstrategie.
Iris stelde ’s ochtends de opbouw van de dag voor, waardoor we een goed zicht kregen op de manier waarop onze verschillende vragen aan bod gingen komen.
De dag gaf ons een goed evenwicht tussen in de diepte werken rond personeel en onze aanpak van personeel. We kregen bruikbare instrumenten die we direct kunnen toepassen in de praktijk. Vertrekkend vanuit zelfreflectie, overgaand in teamanalyse, kwamen we vlot bij leiderschapsanalyse. We kregen sterke handvaten om in een minimum aan tijd samen als directieploeg vanuit onze visie op leiderschap te komen tot prioritaire acties en aandachtspunten.
Het resultaat van de dag was dan ook drieledig:
– inzicht in de eigen en feedback op elkaars leiderschapsstrategieën
– inzicht in en overzicht van de competenties van de personeelsploeg en –teams
– actieplan rond personeelsbeleid
Qua output kan dat wel tellen zo na 1 dag. En qua prijs-kwaliteit verhouding zagen we zelden een kwaliteitsvollere begeleiding.
Ik raadde x-anders de laatste weken dan ook al vlotjes aan bij verschillende organisaties in de social profit.
(Eva Vereecke, algemeen directeur, 26 november 2013)

IDEE KIDS / IDEE FIKS
(langdurig traject, afgerond)
Idee Kids vzw en Idee Fiks bvba vormen samen een snel groeiende organisatie die ouders en bedrijven op een progressieve en duurzame wijze willen connecteren met kinderen. De kwaliteit van hun activiteiten is recht evenredig aan de kwaliteit van de mensen die de opdrachten uitvoeren. Om onze toekomstige groei te garanderen, heeft ons HR – en rekruteringsbeleid een sterkere structuur en meer inhoud nodig. We gingen op zoek naar externe expertise. Iemand met ervaring in het werken met de profit/non-profit mix, iemand met kennis van de jeugdsector, iemand met een passie voor mensen, iemand die snel inzetbaar was, … een witte raaf! De raaf bleek niet wit te zijn, maar ze heet Iris. De uitdagingen liggen zowel intern als extern en we zijn blij dat Iris dit cruciaal stukje van onze weg naar de toekomst samen met ons zal bewandelen.
(Björn Accoe, creative & managing director, 24 oktober 2013)

EUROPEAN PRIDE ORGANISERS ASSOCIATION
(driedaagse, afgerond)
Iris was in september 2013 uitgenodigd als organisatiecoach op de jaarlijkse Algemene Vergadering van E.P.O.A., die ditmaal plaatsvond in Vilnius (Litouwen). Tijdens deze driedaagse konden de 13 aanwezige verenigingen via individuele coachingsessies beroep doen op Iris voor vragen waar zij binnen hun organisatie mee worstelden. Het was de eerste keer dat E.P.O.A. een externe coach als service aanbood. Hier enkele getuigenissen:
– “Niet alleen is Iris als mens een zeer prettig persoon om moeilijke situaties of uitdagingen mee te delen, als professional biedt ze hiervoor een uitstekend oor en komt met zeer creatieve, maar ook die oplossingen die eigenlijk voor de hand lagen, maar niemand ooit aan dacht. Een perfecte derde persoon om met een vernieuwende en frisse blik naar Uw interne problematiek te kijken.”  (Robert Thewessen, bestuurslid van de Berlin Pride en de European Pride Organisers Association)
– “We really appreciated Iris as a coach and thought she was very supportive and helpful. She quickly understood our problems and gave us concrete advice on how to deal with them. We thought Iris had a sympathetic approach and that she was a good listener who easily could identify and formulate our challenges.” (Therése Oskarsson, member of the E.P.O.A. Board and Verksamhetskoordinator, West Pride Göteborg)

KONING KEVIN 
(langdurig traject, lopend)
Koning Kevin kent Iris nog vanuit de periode dat ze coördinator was bij WJNH. Haar visie en stijl sluit goed aan bij onze organisatie. Na het herbekijken van onze visie en missie wil Koning Kevin starten met veranderingsprocessen i.k.v. het vrijwilligersbeleid. Hiervoor gingen wij op zoek naar een externe coach om onze organisatie te helpen in het scherp stellen van de organisatiecultuur en de veranderingsprocessen mee in gang te zetten. Na één kennismakingsgesprek met x-anders was de knoop snel doorgehakt. Voor mij was het onmiddellijk duidelijk dat Iris de geknipte persoon is om Koning Kevin te coachen in dit veranderingsproces. Haar expertise, gedrevenheid en passie om zich te bijten in onze vraagstukken, maakte dat ik het proces volledig uit handen kan geven. Een veranderingsproces krijgt echter pas optimale kansen als het ook gedragen wordt door alle medewerkers. Uit de feedback van enkele collega’s na een eerste gesprek werd duidelijk dat Iris dé externe coach is waarbij mensen zich onmiddellijk veilig voelen:
“Ik vond het een heel ontspannen en aangenaam gesprek met Iris. Het lijkt me, in mijn ogen, vooral nuttig als “aftoetsings”-gesprek, om de organisatie wat beter te leren kennen, om een eerste gevoel te krijgen, wat polshoogte te krijgen van wat er leeft, etc. Ze straalt vertrouwen uit, wat positief is in deze situatie, denk ik. :)”
“Ik vond het fijn en interessant. Aangename dame. Ze stelt goeie vragen. Makkelijk veel kunnen babbelen (misschien wel te veel, van mijn kant). Ik voelde me onmiddellijk op mijn gemak. Ze hielp ook heel erg om dingen te ordenen en om tot een essentie te komen. Het is ook sterk om te merken dat ze op veel verschillende niveau’s denkt. Voelt voor mij wel juist dat zij aan dit hele ding trekt. Ik heb erg veel vertrouwen in de babbels met de vrijwilligers en haar aanpak. Ik ben ook heel blij met de keuze om het vrijwilligersbeleid door een extern iemand te laten bekijken.”
(Gil Géron, algemeen coördinator, 17 september 2013)

KARAVAAN 
(éénmalige vorming, afgerond)
Als vormingsploeg is ons enthousiasme groot om keer op keer het beste van onszelf te geven ieder weekend, elke dag, elk uur.  Maar wat drijft ons nu eigenlijk als vormingsploeg en als persoon? Voor onze zoektocht naar onze eigen drijfveren, krachten als ploeg, onze motivatie om keer op keer het beste van onszelf te geven zochten we naar de geschikte externe begeleider. Nu was de keuze snel gemaakt. Door de grote ervaring in het vrijwilligerswerk en de het begeleiden van het groeien van mensen was Iris voor ons de geknipte persoon. Ze wist ons doorheen de vorming op een eenvoudige manier te raken, te inspireren en honger te laten krijgen naar meer. Niet alleen de vorming zelf telt, ook een kennismaking vooraf.  Ze neemt tijd om samen de vorming/begeleiding vooraf door te nemen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.  Op deze manier wordt het echt een ‘opmaat-verhaal’. Dit alles gebeurt ook nog eens aan vzw vriendelijke prijzen. Heerlijk !!!
(Katrine Dheere, verantwoordelijke vorming, 13 september 2013)

CASA ROSA
(langdurig traject, afgerond)
Iris de Caluwé was gedurende de laatste zes maanden bij Casa Rosa vzw actief als organisatiecoach (tijdelijke procesbegeleiding). We hebben op haar beroep gedaan omdat er binnen de organisatie ernstige problemen aanwezig waren. Naar mijn mening kon enkel een onafhankelijke buitenstander, met een objectieve blik, de pijnpunten aanduiden, blootleggen en hierbij tools aanreiken om tot een oplossing te komen. Haar professionele aanpak maakte het mogelijk om de vinger op de wonde te leggen.
Ze deed ons beseffen dat de geruststellende communicaties van ‘alles is goed’ niet de goede weg was, maar dat we eerlijk met de problemen moesten naar buiten komen. Die nieuwe eerlijke en transparante aanpak bracht wel een shock effect teweeg bij vele slapende of niet actieve leden. Dit alles leidde tot een dynamisch positief proces, dat ons zal brengen naar een hernieuwing en sterke doorstart – iets wat na dertien jaar werking wel nodig is. Verder bracht haar bevraging van de aangesloten groepen sterktes en zwaktes aan het licht die moeten aangepakt worden. Idem voor ons vrijwilligersbeleid. Coachingmomenten waren voorzien voor mezelf als coördinator en voor de leden van het bestuur. Ik heb van haar veel geleerd en volgens mij was haar tussenkomt in onze vereniging iets onmisbaar en nodig. Kortom: Iris is een sterke vrouw, met een no-nonsense aanpak, een helder inzicht, een grondige kennis van het middenveld.
(Deborah Lambillotte, coördinatrice, 1 september 2013)

x-anders nieuws

x-anders klanten

© 2013 x-anders
website miene.be