organisatieontwikkeling

VIND MIJ

organisatiecultuur

Elke social profit organisatie heeft een organisatiecultuur. Dit is samengevat de sfeer waarbinnen bepaalde domeinen hun plaats vinden. Dat kan gaan over stijl van leiding geven, besluitvorming, dagelijkse omgang, look-and-feel van je werkplek, de toon van documenten of mails, aanwezige normen en waarden, … Naargelang de grootte of complexiteit van je organisatie kunnen er tevens diverse inter-agerende cultuurdynamismen zijn. Je organisatiecultuur kan een positieve invloed hebben op bepaalde domeinen, maar ook contraproductief werken, ze kan stimuleren of demotiveren.

Het is belangrijk te begrijpen dat je zicht kan krijgen op je heersende cultuur en dynamieken, en dat je er mee kan kneden waar je dat nodig acht. Het rendeert om bewust te werken aan cultuurverandering of –borging, op kleine of grote vlakken.

x-anders? 

x-anders observeert en analyseert jouw organisatiecultuur, geeft adviezen richting gewenste verandering of helpt bij de implementatie van de verandering.

 

x-anders nieuws

x-anders klanten

© 2013 x-anders
website miene.be