medewerkersbeleid

VIND MIJ

takenpakket en tijdsbesteding

In veel social profit organisaties zijn er duizend en één taken die allemaal tegen een bepaalde deadline moeten volbracht zijn. Hoge werkdruk, voortdurende verandering, verloop, nieuwe invalshoeken: Het is een dagelijkse gang van zaken waar je als leidinggevende of medewerk(st)er mee geconfronteerd wordt.

Een takenpakket geeft exact weer welke acties je voert om welke resultaatsdomeinen te beheersen, en is gedetailleerder dan een functieprofiel. Daarenboven brengt het vertalen van deze acties naar een tijdscomponent je tot een overzicht van wat iemand doet binnen beschikbare werktijd. Zo krijg je vat op taakverdelingtaakbelasting en tijdbeheer, en kan je als leidinggevende evenwicht brengen en haalbaarheid borgen.

x-anders? 

x-anders coacht en ondersteunt bij opmaak van takenpakketten, vertaling naar tijdinvestering en het gerichter aan de slag gaan met balans bij en tussen medewerk(st)ers.

x-anders nieuws

x-anders klanten

© 2013 x-anders
website miene.be